Pyttis svenska pensionärsförening

    PYTTIS SVENSKA PENSIONÄRS - FÖRENINGS HEMSIDA

  Föreningen vill att medlemmarna ska trivas tillsammans. Föreningen bevakar medlemmarnas intressen i olika sammanhang 

 Mötesdag är den tredje torsdagen i månaden i Broby Församlingshem, Ilvestie 1, kl 10.

Föreningsmötena har olika teman och därtill fri samvaro runt kaffebordet.

Föreningen arrangerar en sommarresa och deltar tillsammans med andra föreningar i möten med mera.

Som en lokalförening i Svenska Pensionärs-förbundet(SPF) deltar föreningen också i bl. a. distriktets möten och utbildningstillfällen. Medlemmarna får tidningen GOD TID som årligen utkommer med nio nummer.

Man blir medlem genom att ta kontakt med någon i styrelsen eller helt enkelt genom att komma till föreningens möten.

Uppdaterat den 19.1 2019